Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK ENERGETYK

Opis zawodu

Absolwent tego kierunku dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej. Dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

Nabywana wiedza i umiejętności, tematyka zajęć:

 • konstrukcje i technologie mechaniczne,
 • elektrotechnika, elektronika i automatyka,
 • maszyny i urządzenia energetyczne,
 • technologie wytwarzania energii,
 • podstawy działalności zawodowej.

Uprawnienia i umiejętności  –  kwalifikacje zawodowe:

 • nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii,
 • prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami,
 • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
 • eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
 • przeprowadzanie napraw, konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych
 • użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych

Gdzie można w tym zawodzie znaleźć pracę:

 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • w budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • jako kierownicy ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • jako specjaliści do spraw kontroli technicznej,

Film promocyjny:

Next Post

Previous Post

© 2021 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén