Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowanie i naprawianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. Profil nauczania będzie związany z potrzebami regionalnego rynku pracy i może dotyczyć:

 • energetyki wodnej;
 • energetyki wiatrowej;
 • energetyki geotermalnej;
 • energetyki wodorowej lub innej.

Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • zakładach transportu wodnego lub kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej;
 • firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Next Post

Previous Post

© 2022 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén