Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK MECHATRONIK

Opis zawodu

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach itd. Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Zespoły współczesnego samochodu wykorzystują wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki, mechaniki, robotyki i automatyki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się techniki została stworzona nowa dziedzina wiedzy – mechatronika, nauka interdyscyplinarna, która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z różnych obszarów techniki. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze – z przyszłością. Technik mechatronik, to zawód, który daje szansę na  zdobycie ciekawej pracy. Mechatronika, jako dziedzina nauki, pojawiła się pod koniec lat 70. Wprowadzili ją Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do sterowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, budownictwo, medycyna, przemysł samochodowy lub ochrona środowiska.

Kwalifikacje:

Posiada umiejętności projektowania, programowania, obsługi i serwisowania urządzeń produkcyjnych  projektuje, wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych  tworzy dokumentację techniczną , dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych oraz przygotowuje je do montażu, nadzoruje ich montaż oraz demontaż ,testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry, instaluje i testuje oprogramowanie sterujące kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów, instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne, może również we własnym zakresie projektować, montować oraz programować proste układy mechatroniczne, wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę, pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną urządzeń i układów mechatronicznych.

Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:

 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowanie systemów i urządzeń mechatronicznych
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:

w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w rolnictwie i leśnictwie, w przemyśle spożywczym, w energetyce, w przemyśle medycznym, w lotnictwie, żegludze w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą między innymi:

 • urządzenia automatyki -zautomatyzowane linie produkcyjne
 • obrabiarki sterowane numeryczne – CNC
 • zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego
 • roboty przemysłowe
 • układy sterowania pojazdami
 • aparatura medyczna
 • nowoczesne zabawki

Przeciwwskazania zdrowotne

 • zaburzenia widzenia barw
 • choroby oczu
 • niedosłuch,
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • zaburzenia równowagi
 • choroby układów: nerwowego, krążenia i oddechowego
 • schorzenia narządu ruchu – ograniczenie sprawności rąk

Wymagania psychologiczne

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • percepcja kształtów
 • koncentracja uwagi
 • dokładność
 • spostrzegawczość
 • zdolności manualne
 • uzdolnienia planimetryczne
 • zainteresowania techniczne i informatyczne

Film promocyjny:

Next Post

Previous Post

© 2022 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén