Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

Dlaczego MY?

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli jest szkołą, która kształci w zawodach technicznych i na kierunkach ogólnokształcących od ponad 70 lat. Doskonale wyposażona baza dydaktyczna daje możliwość kształcenia na najwyższym poziomie. Wszystkie urządzenia dostosowane są do najnowszych wytycznych MEN i odpowiadają europejskim standardom jakości i bezpieczeństwa.

Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach zainteresowań: przedmiotowych, fotograficznym, szachowym, rowerowym, zespołach muzycznych, grupach teatralnych i kabarecie.

Uczniowie mogą wybrać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym sami spośród proponowanych zajęć dla danego kierunku,  dla wszystkich uczniów prowadzone jest nauczanie matematyki w zakresie rozszerzonym. Proponujemy również naukę języków obcych na kilku poziomach w każdym roczniku (angielski, niemiecki).

Bardzo duże wykorzystywanie funduszy UE w ramach projektów twardych (zakupy sprzętu rozwój bazy) oraz miękkich (zajęcia dodatkowe dla uczniów, staże uczniowskie, wakacyjne szkoły liderów, Kuźnie Talentów, wycieczki zawodowe i językowe, itp.). Wykorzystywanie różnych programów do realizacji nietypowych uczniowskich pomysłów – np. spływ Odrą, rajdy rowerowe, ekologia i inne.

Kierunki techniczne proponowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” są dopasowane do wymagań rynku pracy. Współpraca z najważniejszymi pracodawcami z branży daje możliwość prowadzenia ćwiczeń na sprzęcie doskonałej jakości, w który wyposażona jest szkoła, a także udziału w zajęciach organizowanych bezpośrednio u partnerów szkoły. „Elektryk” jak nazwa i tradycja wskazuje ma klasę patronacką ENEI, która doposaża uczniów w niezbędny sprzęt i materiały i dba o ich doskonałe wykształcenie dając najlepszym absolwentom gwarancję pracy. W zakresie kierunków mechanicznych i mechatronicznych zostały podpisane umowy o współpracy z firmami NORD oraz Gedia, dzięki czemu w ramach innowacji pedagogicznej uczniowie realizują tam część zajęć z obsługi i programowania maszyn i sterowników.

„Elektryk” jest również liderem różnych projektów Unijnych. Pozyskujemy dzięki temu środku na rozwój bazy i doposażenie, ale najważniejsze dla nas ze względów na podniesienie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych są wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe i uczniowską wymianę międzynarodową. W zależności od kierunku kształcenia organizowane są wyjazdy na Sycylię i do Niemiec.

Pracownie zajęć praktycznych dedykowane są dla konkretnych kierunków kształcenia. W wyposażenie inwestowane są każdego roku środki finansowe pozwalające uczniom pracować na rzeczywistym pełnowymiarowym materiale technicznym. 

Liceum Ogólnokształcące w szkole jest ukierunkowane na przedmioty mundurowe, których kształcenie odbywa się w 3 blokach: policyjnym, pożarniczym i wojskowym.  Zajęcia realizowane są praktycznie w określonych jednostkach mundurowych. Nasi absolwenci są pożądani na rynku pracy służb mundurowych i doskonale odnajdują się na rynku pracy.

Jesteśmy campusem na miarę europejskich stolic, jedynym takim ośrodkiem kształcenia w regionie.

Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania:

– j. polski

– matematyka

– dwa wybrane przez ucznia przedmioty z najlepsza oceną

Next Post

© 2022 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén