Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TERMINY

Nabór do CKZiU „Elektryk” – terminy

Najważniejsze informacje

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego – od 15 maja 2023r do 31 maja 2023r do godz. 15.00
  2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej I termin w dniu 2 czerwca 2023r.o godzinie. 8.00.
  3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej II termin 27 czerwca 2023r o godzinie 8.00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie ).
  4. W rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc do oddziału przygotowania wojskowego wyznacza się dodatkowy termin prób sprawności fizycznej 7 sierpnia 2023r o godzinie 8.00
  5. Złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej przez Ciebie szkoły – od 15 maja do 21 czerwca 2023 r.
  6. Złóż w wybranej przez Ciebie szkole świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmych klas – od 23czerwca do 10 lipca 2023 r.  do 17 lipca 2023 r. w budynku A przy ulicy Kościuszki 28 (parter) będziesz mógł sprawdzić, czy znajdujesz się na liście kandydatów do wybranej przez Ciebie szkoły.
  7. Od 17 lipca do 20 lipca 2023 r. do godziny 15.00 musisz potwierdzić wolę nauki w wybranej przez Ciebie szkole składając oryginały dokumentów, 1 zdjęcie i kartę zdrowia. 21 lipca 2023 r. będziesz mógł sprawdzić, czy zostałeś przyjęty do wybranej przez Ciebie szkoły.

Link do rejestracji kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Nowosolskim

Terminy naboru 2023-2024

© 2023 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén